Rennsenn Vel / Midthøgde og Søndre Rennsenn Vel

RENNSENNSTØLEN
Rennsennstølen
Klikk for større bilde

På Rennsenn har det vært støl i lang tid.  Stedet ligger fint til i sydhellingen mot Rennsennvannet,  i ly av Rennsennberget på nordsiden.  Alt tyder på at dette har vært stølsområdet til brukene i Volbu, helt fra 1600tallet.
I matrikkelen fra 1667 sto de eldste brukene oppført med ”støl i allmenningen”. Enkelte kjøp og salg ble ikke alltid registrert i matrikkelen på den tiden, slik at det ikke er usannsynlig at stølsdrift kan ha pågått i fire hundre år her. 

Skrivemåten for Rennsenn har variert gjennom tidene; den eldste er fra 1709 da det ble skrevet Reinsen og Reinset. Senere ble navnet til Rensend, som ble benyttet av brukere fram til våre dager. I dag står det Rennsenn på nye kart.
De siste 100 år  har det vært 8 støler i bruk, men fra 80-tallet redusert til bare  to støler, Vestheim og Fjelltun, med rundt 15 kyr hver. 

Den eldste stølsvegen fra bygda går fra Storefoss oppover retning Luskeråsen nord,  til  svingen ved ”Spisseberg”, og følger så nåværende Luskeråsveg ned til  ”Rennsennvegen”.   Senere ble stølsvegen lagt over Bjønnaholet.  Disse gamle ferdselsårer er ca 3 meter brede, laget for hånd, og grøftet og steinsatt på yttersiden. Hver bruker i bygda hadde ansvaret for vedlikehold av sin etappe av vegen.  En tur på disse gamle kjerrevegene kan anbefales, både til fots, med sykkel eller på ski. Traseen fra Storefoss opp mot Luskeråsen er imidlertid snart grodd igjen.
I dag går all trafikk over nåværende bilvei, kalt  Fullsennvegen, -  en av de lengste stølsvegene i landet. Da denne ble ferdig (ca 1930?), kunne stølene få kjørt dagens melk ned til meieriet. På kart fra 1960, er det oppført bilveg til og med Rennsennstølen, og kjerrevei derfra retning Vangsjøen.
De første private hyttene i Rennsenn kom rundt 1920.

RENNSENNSTØLEN VEL ble dannet i juni 1995. Vellet består både av hytte- og stølseiere og er med sine ca 20 medlemmer ett av de minste vellene.  Vellet prøver gjennom dugnader å holde de gamle stølsveiene farbare ved å kviste og rydde traseen.  Vellet arbeider også med historien om stølene og om dagliglivet på stølen før.

RENNSENNBERGET har storslått utsikt, og har vært et gammelt trigonometrisk punkt. Fra varden sees f.eks  25 totusenmetere i Jotunheimen.  En fin sti opp til toppen starter fra vegsvingen ved fjøset. Fra varden er det ryddet en sti videre nordover og ned til den eldgamle stølsvegen på baksiden, også kalt ”Traktorvegen”.  Fra fjøset starter også en annen sti som går østover og runder Rennsennberget til Traktorvegen.